Phần mở đầu - 3801

Mã HS Việt Nam 3801 - Graphit nhân tạo; graphit dạng keo hoặc dạng bán keo; các chế phẩm làm từ graphit hoặc carbon khác ở dạng bột nhão, khối, tấm hoặc ở dạng bán thành phẩm khác.

tra cứu mã hs số 3801của Việt Nam là Đối với Graphit nhân tạo; graphit dạng keo hoặc dạng bán keo; các chế phẩm làm từ graphit hoặc carbon khác ở dạng bột nhão, khối, tấm hoặc ở dạng bán thành phẩm khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Graphit nhân tạo; graphit dạng keo hoặc dạng bán keo; các chế phẩm làm từ graphit hoặc carbon khác ở dạng bột nhão, khối, tấm hoặc ở dạng bán thành phẩm khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3801 Graphit nhân tạo; graphit dạng keo hoặc dạng bán keo; các chế phẩm làm từ graphit hoặc carbon khác ở dạng bột nhão, khối, tấm hoặc ở dạng bán thành phẩm khác.
             38011000 Graphit nhân tạo
             38012000 Graphit dạng keo hoặc dạng bán keo
             38013000 Bột nhão carbon làm điện cực và các dạng bột nhão tương tự dùng để lót lò nung
             38019000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in