Phần mở đầu - 5504

Mã HS Việt Nam 5504 - Xơ staple tái tạo, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi.

tra cứu mã hs số 5504của Việt Nam là Đối với Xơ staple tái tạo, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Xơ staple tái tạo, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5504 Xơ staple tái tạo, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi.
             55041000 Từ tơ tái tạo vitcô (viscose)
             55049000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in