Phần mở đầu - 5507

Mã HS Việt Nam 5507 - Xơ staple tái tạo, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợi.

tra cứu mã hs số 5507của Việt Nam là Đối với Xơ staple tái tạo, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợi.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Xơ staple tái tạo, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợi. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5507 Xơ staple tái tạo, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợi.
             55070000 Xơ staple tái tạo, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợi.

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in