mã hs - 03021400

Mã HS Việt Nam 03021400 | HTS Mã Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đanuýp (Hucho Hucho)

tra cứu mã hs số 03021400 của Việt Nam là Đối với Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đanuýp (Hucho Hucho). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0302 Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
03021400 Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đanuýp (Hucho Hucho)