mã hs - 03031300

Mã HS Việt Nam 03031300 | HTS Mã Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đanuýp (Hucho Hucho)

tra cứu mã hs số 03031300 của Việt Nam là Đối với Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đanuýp (Hucho Hucho). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
03031300 Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đanuýp (Hucho Hucho)