mã hs - 85229040

Mã HS Việt Nam 85229040 | HTS Mã Cơ cấu ghi hoặc đọc băng video hoặc audio và đĩa compact

tra cứu mã hs số 85229040 của Việt Nam là Đối với Cơ cấu ghi hoặc đọc băng video hoặc audio và đĩa compact. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8522 Bộ phận và đồ phụ trợ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các thiết bị của nhóm 85.19 hoặc 85.21.
852290 Loại khác:
85229040 Cơ cấu ghi hoặc đọc băng video hoặc audio và đĩa compact