Phần mở đầu - 8471

Mã HS Việt Nam 8471 - Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác.

tra cứu mã hs số 8471của Việt Nam là Đối với Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8471 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác.
      847130 Máy xử lý dữ liệu tự động loại xách tay, có trọng lượng không quá 10 kg, gồm ít nhất một đơn vị xử lý dữ liệu trung tâm, một bàn phím và một màn hình:
             84713010 Máy tính nhỏ cầm tay bao gồm máy tính mini và sổ ghi chép điện tử kết hợp máy tính (PDAs)
             84713020 Máy tính xách tay kể cả notebook và subnotebook
             84713090 Loại khác
      847141 Máy xử lý dữ liệu tự động khác:Chứa trong cùng một vỏ có ít nhất một đơn vị xử lý trung tâm, một đơn vị nhập và một đơn vị xuất, kết hợp hoặc không kết hợp với nhau:
             84714110 Máy tính cá nhân trừ máy tính xách tay của phân nhóm 8471.30
             84714190 Loại khác
      847149 Loại khác, ở dạng hệ thống:
             84714910 Máy tính cá nhân trừ máy tính bỏ túi của phân nhóm 8471.30
             84714990 Loại khác
      847150 Bộ xử lý trừ loại của phân nhóm 8471.41 hoặc 8471.49, có hoặc không chứa trong cùng vỏ của một hoặc hai thiết bị sau: bộ lưu trữ, bộ nhập, bộ xuất:
             84715010 Bộ xử lý dùng cho máy tính cá nhân (kể cả loại máy xách tay)
             84715090 Loại khác
      847160 Bộ nhập hoặc bộ xuất, có hoặc không chứa bộ lưu trữ trong cùng một vỏ:
             84716030 Bàn phím máy tính
             84716040 Thiết bị nhập theo tọa độ XY, bao gồm chuột, bút quang, cần điều khiển, bi xoay, và màn hình cảm ứng
             84716090 Loại khác
      847170 Bộ lưu trữ:
             84717010 Ổ đĩa mềm
             84717020 Ổ đĩa cứng
             84717030 Ổ băng
             84717040 Ổ đĩa quang, kể cả ổ CDROM, ổ DVD và ổ CD có thể ghi được (CDR)
             84717050 Các bộ lưu trữ được định dạng riêng kể cả các vật mang tin dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động, có hoặc không có các vật mang tin có thể thay đổi được, là sản phẩm của công nghệ từ, quang hoặc công nghệ khác
             84717091 Loại khác:Hệ thống sao lưu tự động
             84717099 Loại khác
      847180 Các bộ khác của máy xử lý dữ liệu tự động:
             84718010 Bộ điều khiển và bộ thích ứng
             84718070 Card âm thanh hoặc card hình ảnh
             84718090 Loại khác
      847190 Loại khác:
             84719010 Máy đọc mã vạch
             84719020 Máy đọc ký tự quang học, máy quét ảnh hoặc tài liệu
             84719090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in