Phần mở đầu - 9032

Mã HS Việt Nam 9032 - Dụng cụ và thiết bị điều chỉnh hoặc điều khiển tự động.

tra cứu mã hs số 9032của Việt Nam là Đối với Dụng cụ và thiết bị điều chỉnh hoặc điều khiển tự động.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dụng cụ và thiết bị điều chỉnh hoặc điều khiển tự động. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9032 Dụng cụ và thiết bị điều chỉnh hoặc điều khiển tự động.
      903210 Bộ ổn nhiệt:
             90321010 Hoạt động bằng điện
             90321020 Không hoạt động bằng điện
      903220 Bộ điều chỉnh áp lực:
             90322010 Hoạt động bằng điện
             90322020 Không hoạt động bằng điện
             90328100 Dụng cụ và thiết bị khác:Loại dùng thuỷ lực hoặc khí nén
      903289 Loại khác:
             90328910 Dụng cụ và thiết bị đi kèm hoặc hoạt động cùng với máy xử lý dữ liệu tự động, để điều chỉnh hoặc điều khiển tự động hệ thống đẩy, giữ thăng bằng hoặc xếp hàng hoá của tàu thuyền
             90328920 Dụng cụ và thiết bị tự động để điều chỉnh hoặc điều khiển dung dịch hoá chất hoặc điện hoá trong sản xuất tấm mạch in/tấm dây in hoặc tấm mạch in đã lắp ráp
             90328931 Loại khác, hoạt động bằng điện:Bộ điều chỉnh điện áp tự động (ổn áp)
             90328939 Loại khác
             90328990 Loại khác
      903290 Bộ phận và phụ kiện:
             90329010 Của hàng hoá thuộc phân nhóm 9032.89.10
             90329020 Của hàng hoá thuộc phân nhóm 9032.89.20
             90329030 Của hàng hoá khác hoạt động bằng điện
             90329090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in