Phần mở đầu - 8404

Mã HS Việt Nam 8404 - Thiết bị phụ trợ dùng cho các loại nồi hơi thuộc nhóm 84.02 hoặc 84.03 (ví dụ, bộ tiết kiệm nhiên liệu, thiết bị quá nhiệt, máy cạo rửa nồi hơi, thiết bị thu hồi chất khí); thiết bị ngưng tụ dùng cho các tổ máy động lực hơi nước hoặc hơi khác.

tra cứu mã hs số 8404của Việt Nam là Đối với Thiết bị phụ trợ dùng cho các loại nồi hơi thuộc nhóm 84.02 hoặc 84.03 (ví dụ, bộ tiết kiệm nhiên liệu, thiết bị quá nhiệt, máy cạo rửa nồi hơi, thiết bị thu hồi chất khí); thiết bị ngưng tụ dùng cho các tổ máy động lực hơi nước hoặc hơi khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thiết bị phụ trợ dùng cho các loại nồi hơi thuộc nhóm 84.02 hoặc 84.03 (ví dụ, bộ tiết kiệm nhiên liệu, thiết bị quá nhiệt, máy cạo rửa nồi hơi, thiết bị thu hồi chất khí); thiết bị ngưng tụ dùng cho các tổ máy động lực hơi nước hoặc hơi khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8404 Thiết bị phụ trợ dùng cho các loại nồi hơi thuộc nhóm 84.02 hoặc 84.03 (ví dụ, bộ tiết kiệm nhiên liệu, thiết bị quá nhiệt, máy cạo rửa nồi hơi, thiết bị thu hồi chất khí); thiết bị ngưng tụ dùng cho các tổ máy động lực hơi nước hoặc hơi khác.
      840410 Thiết bị phụ trợ dùng cho các loại nồi hơi thuộc nhóm 84.02 hoặc 84.03:
             84041010 Dùng cho nồi hơi thuộc nhóm 84.02
             84041020 Dùng cho nồi hơi thuộc nhóm 84.03
             84042000 Thiết bị ngưng tụ dùng cho tổ máy động lực hơi nước hoặc hơi khác
      840490 Bộ phận:
             84049011 Của thiết bị thuộc phân nhóm 8404.10.10:Thân hoặc vỏ nồi hơi
             84049019 Loại khác
             84049021 Của thiết bị thuộc phân nhóm 8404.10.20:Thân hoặc vỏ nồi hơi
             84049029 Loại khác
             84049090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in