Phần mở đầu - 9016

Mã HS Việt Nam 9016 - Cân với độ nhậy 5cg (50mg) hoặc chính xác hơn, có hoặc không có quả cân.

tra cứu mã hs số 9016của Việt Nam là Đối với Cân với độ nhậy 5cg (50mg) hoặc chính xác hơn, có hoặc không có quả cân.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Cân với độ nhậy 5cg (50mg) hoặc chính xác hơn, có hoặc không có quả cân. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9016 Cân với độ nhậy 5cg (50mg) hoặc chính xác hơn, có hoặc không có quả cân.
             90160000 Cân với độ nhậy 5cg (50mg) hoặc chính xác hơn, có hoặc không có quả cân.

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in