Phần mở đầu - 7227

Mã HS Việt Nam 7227 - Các dạng thanh và que, của thép hợp kim khác, được cán nóng, dạng cuộn không đều.

tra cứu mã hs số 7227của Việt Nam là Đối với Các dạng thanh và que, của thép hợp kim khác, được cán nóng, dạng cuộn không đều.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các dạng thanh và que, của thép hợp kim khác, được cán nóng, dạng cuộn không đều. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7227 Các dạng thanh và que, của thép hợp kim khác, được cán nóng, dạng cuộn không đều.
             72271000 Bằng thép gió
             72272000 Bằng thép mangansilic
             72279000 Loại khác