Phần mở đầu - 7221

Mã HS Việt Nam 7221 - Thanh và que thép không gỉ được cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều.

tra cứu mã hs số 7221của Việt Nam là Đối với Thanh và que thép không gỉ được cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thanh và que thép không gỉ được cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7221 Thanh và que thép không gỉ được cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều.
             72210000 Thanh và que thép không gỉ được cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều.