Phần mở đầu - 7111

Mã HS Việt Nam 7111 - Kim loại cơ bản, bạc hoặc vàng, dát phủ bạch kim, chưa gia công quá mức bán thành phẩm.

tra cứu mã hs số 7111của Việt Nam là Đối với Kim loại cơ bản, bạc hoặc vàng, dát phủ bạch kim, chưa gia công quá mức bán thành phẩm.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Kim loại cơ bản, bạc hoặc vàng, dát phủ bạch kim, chưa gia công quá mức bán thành phẩm. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7111 Kim loại cơ bản, bạc hoặc vàng, dát phủ bạch kim, chưa gia công quá mức bán thành phẩm.
             71110010 Bạc hoặc vàng, mạ bạch kim
             71110090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in