Phần mở đầu - 3922

Mã HS Việt Nam 3922 - Bồn tắm, bồn tắm vòi sen, bồn rửa, chậu rửa, bệ rửa, bệ và nắp xí bệt, bình xả nước và các thiết bị vệ sinh tương tự, bằng plastic.

tra cứu mã hs số 3922của Việt Nam là Đối với Bồn tắm, bồn tắm vòi sen, bồn rửa, chậu rửa, bệ rửa, bệ và nắp xí bệt, bình xả nước và các thiết bị vệ sinh tương tự, bằng plastic.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bồn tắm, bồn tắm vòi sen, bồn rửa, chậu rửa, bệ rửa, bệ và nắp xí bệt, bình xả nước và các thiết bị vệ sinh tương tự, bằng plastic. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3922 Bồn tắm, bồn tắm vòi sen, bồn rửa, chậu rửa, bệ rửa, bệ và nắp xí bệt, bình xả nước và các thiết bị vệ sinh tương tự, bằng plastic.
      392210 Bồn tắm, bồn tắm vòi sen, bồn rửa và chậu rửa:
             39221010 Bồn tắm
             39221090 Loại khác
             39222000 Bệ và nắp xí bệt
      392290 Loại khác:
             39229011 Bệ rửa, bình xả nước và bệ tiểu:Bộ phận của bình xả nước
             39229012 Bình xả nước đã lắp sẵn các bộ phận
             39229019 Loại khác
             39229090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in