Phần mở đầu - 3304

Mã HS Việt Nam 3304 - Mỹ phẩm hoặc các chế phẩm để trang điểm và các chế phẩm dưỡng da (trừ dược phẩm), kể cả các chế phẩm chống nắng hoặc bắt nắng; các chế phẩm dùng để trang điểm móng tay hoặc móng chân.

tra cứu mã hs số 3304của Việt Nam là Đối với Mỹ phẩm hoặc các chế phẩm để trang điểm và các chế phẩm dưỡng da (trừ dược phẩm), kể cả các chế phẩm chống nắng hoặc bắt nắng; các chế phẩm dùng để trang điểm móng tay hoặc móng chân.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Mỹ phẩm hoặc các chế phẩm để trang điểm và các chế phẩm dưỡng da (trừ dược phẩm), kể cả các chế phẩm chống nắng hoặc bắt nắng; các chế phẩm dùng để trang điểm móng tay hoặc móng chân. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3304 Mỹ phẩm hoặc các chế phẩm để trang điểm và các chế phẩm dưỡng da (trừ dược phẩm), kể cả các chế phẩm chống nắng hoặc bắt nắng; các chế phẩm dùng để trang điểm móng tay hoặc móng chân.
             33041000 Chế phẩm trang điểm môi
             33042000 Chế phẩm trang điểm mắt
             33043000 Chế phẩm trang điểm móng tay và móng chân
             33049100 Loại khác:Phấn, đã hoặc chưa nén
      330499 Loại khác:
             33049920 Kem trị mụn trứng cá
             33049930 Kem bôi mặt hoặc kem bôi da khác và nước bôi da (lotion)
             33049990 Loại khác