mã hs - 73249030

Mã HS Việt Nam 73249030 | HTS Mã Bô, lọ đựng nước tiểu và bô đi tiểu loại có thể di chuyển được

tra cứu mã hs số 73249030 của Việt Nam là Đối với Bô, lọ đựng nước tiểu và bô đi tiểu loại có thể di chuyển được. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7324 Thiết bị vệ sinh và các bộ phận rời của chúng, bằng sắt hoặc thép.
732490 Loại khác, kể cả các bộ phận:
73249030 Bô, lọ đựng nước tiểu và bô đi tiểu loại có thể di chuyển được