Phần mở đầu - 2203

Mã HS Việt Nam 2203 - Bia sản xuất từ malt.

tra cứu mã hs số 2203của Việt Nam là Đối với Bia sản xuất từ malt.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bia sản xuất từ malt. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2203 Bia sản xuất từ malt.
             22030010 Bia đen hoặc bia nâu
             22030090 Loại khác, kể cả bia ale