Phần mở đầu - 8112

Mã HS Việt Nam 8112 - Beryli, crom, germani, vanadi, gali, hafini, indi, niobi (columbi), reni, tali, và các sản phẩm từ các kim loại này, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

tra cứu mã hs số 8112của Việt Nam là Đối với Beryli, crom, germani, vanadi, gali, hafini, indi, niobi (columbi), reni, tali, và các sản phẩm từ các kim loại này, kể cả phế liệu và mảnh vụn.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Beryli, crom, germani, vanadi, gali, hafini, indi, niobi (columbi), reni, tali, và các sản phẩm từ các kim loại này, kể cả phế liệu và mảnh vụn. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8112 Beryli, crom, germani, vanadi, gali, hafini, indi, niobi (columbi), reni, tali, và các sản phẩm từ các kim loại này, kể cả phế liệu và mảnh vụn.
             81121200 Beryli:Chưa gia công; bột
             81121300 Phế liệu và mảnh vụn
             81121900 Loại khác
             81122100 Crom:Chưa gia công; bột
             81122200 Phế liệu và mảnh vụn
             81122900 Loại khác
             81125100 Tali:Chưa gia công; bột
             81125200 Phế liệu và mảnh vụn
             81125900 Loại khác
             81129200 Loại khác:Chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột
             81129900 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in