Phần mở đầu - 8712

Mã HS Việt Nam 8712 - Xe đạp hai bánh và xe đạp khác (kể cả xe xích lô ba bánh chở hàng), không lắp động cơ.

tra cứu mã hs số 8712của Việt Nam là Đối với Xe đạp hai bánh và xe đạp khác (kể cả xe xích lô ba bánh chở hàng), không lắp động cơ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Xe đạp hai bánh và xe đạp khác (kể cả xe xích lô ba bánh chở hàng), không lắp động cơ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8712 Xe đạp hai bánh và xe đạp khác (kể cả xe xích lô ba bánh chở hàng), không lắp động cơ.
             87120010 Xe đạp đua
             87120020 Xe đạp được thiết kế dành cho trẻ em
             87120030 Xe đạp khác
             87120090 Loại khác