Phần mở đầu - 9005

Mã HS Việt Nam 9005 - Ống nhòm loại hai mắt, ống nhòm đơn, kính viễn vọng quang học khác, và khung giá của các loại trên; các dụng cụ thiên văn khác và khung giá của chúng, trừ các dụng cụ dùng cho thiên văn học vô tuyến.

tra cứu mã hs số 9005của Việt Nam là Đối với Ống nhòm loại hai mắt, ống nhòm đơn, kính viễn vọng quang học khác, và khung giá của các loại trên; các dụng cụ thiên văn khác và khung giá của chúng, trừ các dụng cụ dùng cho thiên văn học vô tuyến.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Ống nhòm loại hai mắt, ống nhòm đơn, kính viễn vọng quang học khác, và khung giá của các loại trên; các dụng cụ thiên văn khác và khung giá của chúng, trừ các dụng cụ dùng cho thiên văn học vô tuyến. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9005 Ống nhòm loại hai mắt, ống nhòm đơn, kính viễn vọng quang học khác, và khung giá của các loại trên; các dụng cụ thiên văn khác và khung giá của chúng, trừ các dụng cụ dùng cho thiên văn học vô tuyến.
             90051000 Ống nhòm loại hai mắt
      900580 Dụng cụ khác:
             90058010 Dụng cụ thiên văn, trừ dụng cụ thiên văn vô tuyến
             90058090 Loại khác
      900590 Bộ phận và phụ kiện (kể cả khung giá):
             90059010 Dùng cho dụng cụ thiên văn, trừ dụng cụ thiên văn vô tuyến
             90059090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in