mã hs - 04100010

Mã HS Việt Nam 04100010 | HTS Mã Tổ yến

tra cứu mã hs số 04100010 của Việt Nam là Đối với Tổ yến. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0410 Sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.
04100010 Tổ yến