Phần mở đầu - 8106

Mã HS Việt Nam 8106 - Bismut và các sản phẩm làm từ bismut, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

tra cứu mã hs số 8106của Việt Nam là Đối với Bismut và các sản phẩm làm từ bismut, kể cả phế liệu và mảnh vụn.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bismut và các sản phẩm làm từ bismut, kể cả phế liệu và mảnh vụn. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8106 Bismut và các sản phẩm làm từ bismut, kể cả phế liệu và mảnh vụn.
             81060010 Bismut chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột
             81060090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in