mã hs - 08103000

Mã HS Việt Nam 08103000 | HTS Mã Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ

tra cứu mã hs số 08103000 của Việt Nam là Đối với Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0810 Quả khác, tươi.
08103000 Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ