mã hs - 03036800

Mã HS Việt Nam 03036800 | HTS Mã Cá tuyết xanh (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

tra cứu mã hs số 03036800 của Việt Nam là Đối với Cá tuyết xanh (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
03036800 Cá tuyết xanh (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)