mã hs - 04064000

Mã HS Việt Nam 04064000 | HTS Mã Pho mát vân xanh và pho mát khác có vân được sản xuất từ men Penicillium roqueforti

tra cứu mã hs số 04064000 của Việt Nam là Đối với Pho mát vân xanh và pho mát khác có vân được sản xuất từ men Penicillium roqueforti. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0406 Pho mát và sữa đông (curd).
04064000 Pho mát vân xanh và pho mát khác có vân được sản xuất từ men Penicillium roqueforti