mã hs - 03028913

Mã HS Việt Nam 03028913 | HTS Mã Cá biển ăn thịt đầu giống thằn lằn, mũi tù (Trachinocephalus myops)

tra cứu mã hs số 03028913 của Việt Nam là Đối với Cá biển ăn thịt đầu giống thằn lằn, mũi tù (Trachinocephalus myops). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0302 Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
03028913 Cá biển ăn thịt đầu giống thằn lằn, mũi tù (Trachinocephalus myops)