mã hs - 03038913

Mã HS Việt Nam 03038913 | HTS Mã Cá biển ăn thịt, đầu giống thằn lằn, mũi tù (Trachinocephalus myops)

tra cứu mã hs số 03038913 của Việt Nam là Đối với Cá biển ăn thịt, đầu giống thằn lằn, mũi tù (Trachinocephalus myops). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
030389 Loại khác:
03038913 Cá biển ăn thịt, đầu giống thằn lằn, mũi tù (Trachinocephalus myops)