Phần mở đầu - 4822

Mã HS Việt Nam 4822 - Ống lõi, suốt, cúi và các loại lõi tương tự bằng bột giấy, giấy hoặc bìa (đã hoặc chưa đục lỗ hoặc làm cứng).

tra cứu mã hs số 4822của Việt Nam là Đối với Ống lõi, suốt, cúi và các loại lõi tương tự bằng bột giấy, giấy hoặc bìa (đã hoặc chưa đục lỗ hoặc làm cứng).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Ống lõi, suốt, cúi và các loại lõi tương tự bằng bột giấy, giấy hoặc bìa (đã hoặc chưa đục lỗ hoặc làm cứng). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4822 Ống lõi, suốt, cúi và các loại lõi tương tự bằng bột giấy, giấy hoặc bìa (đã hoặc chưa đục lỗ hoặc làm cứng).
      482210 Loại dùng để cuốn sợi dệt:
             48221010 Hình nón cụt (cones)
             48221090 Loại khác
      482290 Loại khác:
             48229010 Hình nón cụt (cones)
             48229090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in