mã hs - 73063010

Mã HS Việt Nam 73063010 | HTS Mã Ống dùng cho nồi hơi

tra cứu mã hs số 73063010 của Việt Nam là Đối với Ống dùng cho nồi hơi. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7306 Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng khác, bằng sắt hoặc thép (ví dụ, nối mở, hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự).
730630 Loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim:
73063010 Ống dùng cho nồi hơi