mã hs - 02061000

Mã HS Việt Nam 02061000 | HTS Mã Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh

tra cứu mã hs số 02061000 của Việt Nam là Đối với Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0206 Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
02061000 Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh