mã hs - 05111000

Mã HS Việt Nam 05111000 | HTS Mã Tinh dịch họ trâu, bò

tra cứu mã hs số 05111000 của Việt Nam là Đối với Tinh dịch họ trâu, bò. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0511 Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người.
05111000 Tinh dịch họ trâu, bò