mã hs - 01051310

Mã HS Việt Nam 01051310 | HTS Mã Để nhân giống

tra cứu mã hs số 01051310 của Việt Nam là Đối với Để nhân giống. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0105 Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi.
010513 Vịt, ngan:
01051310 Để nhân giống