mã hs - 01059910

Mã HS Việt Nam 01059910 | HTS Mã Vịt, ngan để nhân giống

tra cứu mã hs số 01059910 của Việt Nam là Đối với Vịt, ngan để nhân giống. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0105 Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi.
010599 Loại khác:
01059910 Vịt, ngan để nhân giống