mã hs - 01059410

Mã HS Việt Nam 01059410 | HTS Mã Để nhân giống, trừ gà chọi

tra cứu mã hs số 01059410 của Việt Nam là Đối với Để nhân giống, trừ gà chọi. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0105 Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi.
010594 Loại khác:Gà thuộc loài Gallus domesticus:
01059410 Để nhân giống, trừ gà chọi