mã hs - 01059930

Mã HS Việt Nam 01059930 | HTS Mã Ngỗng, gà tây và gà lôi để nhân giống

tra cứu mã hs số 01059930 của Việt Nam là Đối với Ngỗng, gà tây và gà lôi để nhân giống. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0105 Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi.
010599 Loại khác:
01059930 Ngỗng, gà tây và gà lôi để nhân giống