mã hs - 01051510

Mã HS Việt Nam 01051510 | HTS Mã Gà lôi để nhân giống

tra cứu mã hs số 01051510 của Việt Nam là Đối với Gà lôi để nhân giống. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0105 Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi.
010515 Gà lôi:
01051510 Gà lôi để nhân giống