mã hs - 03019310

Mã HS Việt Nam 03019310 | HTS Mã Để nhân giống, trừ cá bột

tra cứu mã hs số 03019310 của Việt Nam là Đối với Để nhân giống, trừ cá bột. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0301 Cá sống.
030193 Cá chép (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus):
03019310 Để nhân giống, trừ cá bột