Phần mở đầu - 1008

Mã HS Việt Nam 1008 - Kiều mạch, kê, hạt cây thóc chim; các loại ngũ cốc khác.

tra cứu mã hs số 1008của Việt Nam là Đối với Kiều mạch, kê, hạt cây thóc chim; các loại ngũ cốc khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Kiều mạch, kê, hạt cây thóc chim; các loại ngũ cốc khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1008 Kiều mạch, kê, hạt cây thóc chim; các loại ngũ cốc khác.
             10081000 Kiều mạch
             10082100 Kê:Hạt giống
             10082900 Loại khác
             10083000 Hạt cây thóc chim (họ lúa)
             10084000 Hạt kê Fonio (Digitaria spp.)
             10085000 Cây diệm mạch (Chenopodium quinoa)
             10086000 Lúa mì lai lúa mạch đen (Triticale)
             10089000  Ngũ cốc loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in