mã hs - 06029040

Mã HS Việt Nam 06029040 | HTS Mã Gốc cây cao su có chồi

tra cứu mã hs số 06029040 của Việt Nam là Đối với Gốc cây cao su có chồi. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0602 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm.
060290 Loại khác:
06029040 Gốc cây cao su có chồi