mã hs - 06029060

Mã HS Việt Nam 06029060 | HTS Mã Chồi mọc từ gỗ cây cao su

tra cứu mã hs số 06029060 của Việt Nam là Đối với Chồi mọc từ gỗ cây cao su. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0602 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm.
060290 Loại khác:
06029060 Chồi mọc từ gỗ cây cao su