mã hs - 06011000

Mã HS Việt Nam 06011000 | HTS Mã Củ, thân củ, rễ củ, thân ống và thân rễ, ở dạng ngủ

tra cứu mã hs số 06011000 của Việt Nam là Đối với Củ, thân củ, rễ củ, thân ống và thân rễ, ở dạng ngủ. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0601 Củ, thân củ, rễ củ, thân ống và thân rễ, ở dạng ngủ, dạng sinh trưởng hoặc ở dạng hoa; cây và rễ rau diếp xoăn, trừ các loại rễ thuộc nhóm 12.12.
06011000 Củ, thân củ, rễ củ, thân ống và thân rễ, ở dạng ngủ