mã hs - 07049011

Mã HS Việt Nam 07049011 | HTS Mã Bắp cải:Bắp cải cuộn (cuộn tròn)

tra cứu mã hs số 07049011 của Việt Nam là Đối với Bắp cải:Bắp cải cuộn (cuộn tròn). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0704 Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh.
070490 Loại khác:
07049011 Bắp cải:Bắp cải cuộn (cuộn tròn)