Phần mở đầu - 8107

Mã HS Việt Nam 8107 - Cađimi và các sản phẩm làm từ cađimi, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

tra cứu mã hs số 8107của Việt Nam là Đối với Cađimi và các sản phẩm làm từ cađimi, kể cả phế liệu và mảnh vụn.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Cađimi và các sản phẩm làm từ cađimi, kể cả phế liệu và mảnh vụn. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8107 Cađimi và các sản phẩm làm từ cađimi, kể cả phế liệu và mảnh vụn.
             81072000 Cađimi chưa gia công; bột
             81073000 Phế liệu và mảnh vụn
             81079000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in