mã hs - 02086000

Mã HS Việt Nam 02086000 | HTS Mã Của lạc đà và họ lạc đà (Camelidae)

tra cứu mã hs số 02086000 của Việt Nam là Đối với Của lạc đà và họ lạc đà (Camelidae). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0208 Thịt khác và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
02086000 Của lạc đà và họ lạc đà (Camelidae)