mã hs - 05100010

Mã HS Việt Nam 05100010 | HTS Mã Chất thơm lấy từ côn trùng cánh cứng

tra cứu mã hs số 05100010 của Việt Nam là Đối với Chất thơm lấy từ côn trùng cánh cứng. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0510 Long diên hương, hương hải ly, chất xạ hương (từ cầy hương và xạ hương), chất thơm lấy từ côn trùng cánh cứng; mật, đã hoặc chưa làm khô; các tuyến và các sản phẩm động vật khác dùng để điều chế dược phẩm, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc bảo quản tạm thời dưới hình thức khác.
05100010 Chất thơm lấy từ côn trùng cánh cứng