mã hs - 84145920

Mã HS Việt Nam 84145920 | HTS Mã Công suất không quá 125 kW:Quạt gió phòng nổ, loại sử dụng trong hầm lò

tra cứu mã hs số 84145920 của Việt Nam là Đối với Công suất không quá 125 kW:Quạt gió phòng nổ, loại sử dụng trong hầm lò. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8414 Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén không khí hay chất khí khác và quạt; nắp chụp điều hòa gió hoặc thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc.
841459 Loại khác:
84145920 Công suất không quá 125 kW:Quạt gió phòng nổ, loại sử dụng trong hầm lò