Phần mở đầu - 2803

Mã HS Việt Nam 2803 - Carbon (muội carbon và các dạng khác của carbon chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác).

tra cứu mã hs số 2803của Việt Nam là Đối với Carbon (muội carbon và các dạng khác của carbon chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Carbon (muội carbon và các dạng khác của carbon chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2803 Carbon (muội carbon và các dạng khác của carbon chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác).
             28030020 Muội axetylen
             28030040 Muội carbon khác
             28030090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in