mã hs - 02011000

Mã HS Việt Nam 02011000 | HTS Mã Thịt cả con và nửa con không đầu

tra cứu mã hs số 02011000 của Việt Nam là Đối với Thịt cả con và nửa con không đầu. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0201 Thịt của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh.
02011000 Thịt cả con và nửa con không đầu