mã hs - 02021000

Mã HS Việt Nam 02021000 | HTS Mã Thịt cả con và nửa con không đầu

tra cứu mã hs số 02021000 của Việt Nam là Đối với Thịt cả con và nửa con không đầu. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0202 Thịt của động vật họ trâu bò, đông lạnh.
02021000 Thịt cả con và nửa con không đầu