mã hs - 02041000

Mã HS Việt Nam 02041000 | HTS Mã Thịt cừu non cả con và nửa con không đầu, tươi hoặc ướp lạnh

tra cứu mã hs số 02041000 của Việt Nam là Đối với Thịt cừu non cả con và nửa con không đầu, tươi hoặc ướp lạnh. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0204 Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
02041000 Thịt cừu non cả con và nửa con không đầu, tươi hoặc ướp lạnh